ASDF

ASDF
Biography

ASDF to elektroniczny projekt dźwiękowy Daniela Jaśniewskiego. Minimalistyczna muzyka projektu przybiera postać plątaniny dźwięków generowanych, przetwarzanych i zniekształconych. Sygnały, dźwięki różnego pochodzenia i zaszumione struktury są tworzywem do budowania utworów.

ASDF is an electronic sound project by Daniel Jaśniewski. The minimalistic music of this project takes the shape of a tangle of generated, processed and misshaped sounds. The signals and sounds of various origins, as well as all the blurred structures are the matter for the construction of new productions.