Kim_Nasung

Kim_Nasung
Biography

Kim_Nasung to artysta eksplorujący przestrzeń elektroakustyki, muzyki eksperymentalnej, noise, muzyki konkretnej i nagrań terenowych. Współpracuje z Warsaw Electronic Festival, IHM Records, Lona Records, Niko label jest współzałóżycielem Mind Twisting Records.
Kim_Nasung koncertował między innymi z: Alexei Borisov (RU), Ilia Belorukov (RU), Dario Fariello (IT), Edyta Fil (PL), Olga Nosova (RU), Zavoloka ( UKR ), Emiter ( PL ), XVP ( PL ), Thaw ( PL ), An on bast ( PL ), Jacaszek ( PL ), Fenschu ( FR ), HATI (PL), Wolfram (PL), Patryk Zakrocki (PL), Gilles Aubrey (DE), Mirt (PL).
Współpracuje z artystami z: Rosji, Danii, Belgii, Meksyku, Chile, Włoch, Francji, Hong Kongu i Japnoii.

Kim_Nasung an artist who explores the space of electro-acoustics, experimental music, noise, specific music and outdoor recordings. He co-works with the Warsaw Electronic Festival, IHM Records, Lona Records, Niko label is a co-founder of Mind Twisting Records.
Kim_Nasung has already done live shows with people like: Alexei Borisov (RU), Ilia Belorukov (RU), Dario Fariello (IT), Edyta Fil (PL), Olga Nosova (RU), Zavoloka ( UKR ), Emiter ( PL ), XVP ( PL ), Thaw ( PL ), An on bast ( PL ), Jacaszek ( PL ), Fenschu ( FR ), HATI (PL), Wolfram (PL), Patryk Zakrocki (PL), Gilles Aubrey (DE) and Mirt (PL).
He works with artist from: Russia, Denmark, Belgium, Mexico, Chile, Italy, France, Hong Kong and Japan.