Pleq – Bartosz Dziadosz

Pleq – Bartosz Dziadosz
Biography

Pleq to projekt experymentalny autorstwa katowickiego studenta filozofii, Bartosza Dziadosza. Artysta rozwinął umiejętność komponowania i konstruowania muzyki w wysoce syntetycznej formie poprzez serie prób. Ćwiczy, jak sam mówi, „w niemal że klasztornych warunkach”. Procesowi twórczemu towarzyszą „doznania duchowe, porównywalne do medytacji”. Może właśnie dlatego w muzyce Pleq drzemie głęboka, filozoficzna zaduma. Motywem dźwięku jest przemysł, industrial, gdzie melancholia i romantyzm idzie w parze z harmonią magnetyzującej struktury.

Pleq is an esxperimental project by a philosophy student from Katowice, Bartosz Dziadosz. He has developed his skills in music composing and creative skills, within a highly synthetic form, through a series of attempts. He says he practices „in nearly monastic conditions „. His creation processes are often accompanied by „spiritual sensations comparable to meditation „. This may be why there is such a deep philosophical thought in Pleq’s music. Industry is his main sound motif, because it is a place where melancholy and romaticism goes along with the harmony od the magnetizing structure.