Unique Unit

Unique Unit
Biography

Za projektem Unique Unit stoją dwie Agnieszki. Agnieszka Lach – absolwentka Akademii Muzycznej im. S.Moniuszki w Gdańsku w klasie skrzypiec i Agnieszka Szczepaniak – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F.Chopina w Warszawie w klasie fortepianu. Multi-instrumentalistki. Grają, tworzą, produkują, uciekają od wszelkiej klasyfikacji i kategoryzacji muzyki.
„Muzykę mamy w sobie od dziecka. Jest dla nas domem. Bazując na solidnym warsztacie, wiedzy teoretycznej, lubimy wymykać się z domu na wczasy, w nieznane obszary nowych brzmień, improwizacji i odkrywać nowe lądy, poznawać nowe miejsca, penetrować ich specyfikę, kształtować ich nowy charakter. Tym właśnie jest dla nas Unique Unit – unikalna jednostka. Bo nic dwa razy się nie zdarza. Wszystko jest ulotne, zmienne, jedyne i unikalne” – mówią Agnieszki.
W projekcie Unique Unit, Agnieszki łączą brzmienia akustycznych instrumentów, powykręcane, przepuszczone przez maszynkę do mielenia mięsa z brzmieniami elektronicznymi, odwirowanymi w pralce automatycznej. Wszystko to wrzucają do kuchenki mikrofalowej i grilują na żywo.

There are two Agneses behind the Unique Unit project: Agnieszka Lach – who graduated from the Gdańsk Music Academy (violin) andi Agnieszka Szczepaniak – a Warsaw Music University graduate (piano). Multi-instrumentalists. They play, create, produce, get away from any sort of classification and musical categorization.

„Music has been in us since childhood. It is our home. Though we base on a solid background, theoretical knowledge, we like to slip away from home on vacation, into the unknown regions of new sounds, improvisations and discover new lands, find new places, penetrate their specifics, shape their new character. This is exactly what Unique Unit is for us – a unique individual. Bec ause nothing happens twice. Everything is transitory, changing, one-of-a-kind and unique ” – say Agneses.

In the Unique Unit project, the Agneses combine the sound of acoustic instruments with twisted, meat machine-processed electronic sounds, previously spin-dried in an automatic washing device. They throw everything in the micro oven and grill it alive.