Vasen Piparjuuri

Vasen Piparjuuri
Biography

Vasen Piparjuuri jest aktualnie związany z Warsaw Electronic Festival. Z jednej strony zafascynowany emocjonalnym wymiarem utworów muzycznych, z drugiej strony ich obiektywną, formalną strukturą. Tworzy zróżnicowaną i ambitną formę muzyczną, pełną odniesień do osiągnięć Aphex Twin czy Dither.
Współinicjator projektu „MetaMusica – Theory of Music & Music of Theory“, który ma na celu implementacje oraz przełożenia teorii filozoficznych z zakresu estetyki muzyki w środowisko utworów muzycznych bądź materii dźwiękowej. Vasen Piparjuuri występował miedzy innymi w: Radio Euro (dawniej Bis), Wef On Tour 09 (większość miast w Polsce), Free Form Festival (Fabryka Trzciny, Warszawa), Warsaw Electronic Festiwal (Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa), The Placard Headphone Festival 2008 (Unsound session, Kraków), WRO 09 Expandet City 13 Media At Biennale (Wrocław), MoloEletro09 (Molo, Sopot), Tauron Festiwal Nowa Muzyka 09 (Katowice), Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”(Kraków) i wielu innych.

Vasen Piparjuuri is currently connected with the Warsaw Electronic Festival. On one hand, he is fascinated with the emotional side of music. On the other hand, however, it is music’s objective and formal structure that he follows. He creates a diverse and ambitious musical form, which is full of references to the likes of Aphex Twin or Dither.
He is the co-initiator of the „MetaMusica – Theory of Music & Music of Theory“ project, which aims at the implementation and translation of the philosophical theories from the field of music aesthetics into the environment of musical works are sound matter. Vasen Piparjuuri also performed in: Radio Euro (previously Bis), Wef On Tour 09 (most of the cities in Poland), Free Form Festival (Fabryka Trzciny, Warsaw), Warsaw Electronic Festiwal (Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warsaw), The Placard Headphone Festival 2008 (Unsound session, Cracow), WRO 09 Expandet City 13 Media At Biennale (Wrocław), MoloEletro09 (Molo, Sopot), Tauron Festiwal Nowa Muzyka 09 (Katowice), Centrum Sztuki Współczesnej „Solvay”(Kraków) and many others.